VERKOOPSVOORWAARDEN

verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden – festivaltickets

 • Festivaltickets worden noch terugbetaald, noch geruild voor een ander evenement.
 • Verlies of diefstal van het festivalticket behoort tot de verantwoordelijkheid van de koper en geeft geen aanleiding tot vervanging of terugbetaling.
 • Het is niet toegestaan dranken, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens, scherpe voorwerpen of elk ander voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk kan worden beschouwd mee te nemen op het festivalterrein. Allen op straffe van in beslagname door de beveiliging. Deze lijst kan te allen tijde aangepast of aangevuld worden door de organisatie.
 • Betreding van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van p’LatseDoen vzw is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.
 • Betreding van het festivalterrein impliceert instemming met alle preventieve en controlerende maatregelen die de organisator of de veiligheidsploeg neemt met inbegrip van mogelijke aftasting en onderzoek van tassen. Niet naleving van deze maatregelen leidt tot weigering of intrekking van toegangsrecht.
 • Het maken van vuur is uitdrukkelijk verboden.
 • Koop uw festivalticket niet op straat, de kans bestaat dat het vervalst is. Koop uw festivaltickets enkel bij de erkende webadressen.
 • Festivaltickets mogen niet gebruikt worden voor commerciële of promotionele doeleinden zonder toelating van de organisator. Eveneens is het uitdrukkelijk verboden enige promotionele of commerciële activiteit te ontplooien op de festivalsite zonder de voorafgaande toelating van de organisator.
 • De ticketkoper dient zich te houden aan de ‘wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen’ (BS 30 juli 2013)
 • Wijzigingen in de programmatie geven geen aanleiding tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van het festivalticket. Aansprakelijkheid van de organisator ingevolge gevallen van overmacht wordt uitgesloten.
 • Gezien het een evenement in openlucht betreft wijzen wij op specifieke risico’s waarvoor we alle verantwoordelijkheid afwijzen.
 • Namaak van het festivalticket wordt gerechtelijk vervolgd.
 • Er worden tv-en filmopnames gemaakt tijdens het festival. De kans bestaat dat u wordt gefilmd. Bij betreding van het festival doet u afstand van uw portretrecht.
 • De organisator en/of de officiële ticketverdeler behoudt zich het recht voor om de identiteit van de festivalganger te verifiëren.

VERBODEN OP HET FESTIVAL TERREIN:

 • Vloeistoffen en gels in verpakking groter dan 100ml, lachgas, drugs of verdovende middelen, drank (alcoholische & niet-alcoholische), glas – blik – brik – plastic flessen (lege drinkbussen en lege camelbags zijn wel toegelaten).
 • Scherpe voorwerpen, messen, knuppels, scharen, kettingen en/of andere
  en steekvoorwerpen die een gevaar kunnen opleveren. 
 • Vuurwerk, explosieven, kaarsen, fakkels, Bengaals vuur. 
 • Chemische stoffen, spuitbussen die als wapen gebruikt kunnen worden (met uitzondering van zonnecrème kleiner 100ml en deodorant spuitbus kleiner 100ml). 
 • Rollend materiaal is verboden op het festivalterrein (met uitzondering van hulpmiddel voor mindervaliden).
 • Vlaggenstokken, parasols, paraplu’s met punt (inschuifbare paraplu’s zonder pin zijn wel toegelaten).
 • Fietspompen, skateboards, motorhelmen.
 • Elektrische voorwerpen, laserpennen.
 • Professioneel geluids-,foto-,film-,videomateriaal, drones (eenvoudige fototoestellen zonder wisselbare lens, mobiele telefoons, smartphones en tablets zijn wel toegelaten).
 • Opblaasbare items (badjes, ballen, zetels, bootjes, …).
 • Klapstoeltjes, medicijnen en speciale vloeibare voeding zijn enkel toegelaten mits doktersattest.
 • Gadgets, flyers, samples of andere promotiematerialen.
 • Huisdieren [uitgezonderd (blindengeleide)honden die mensen met een handicap begeleiden)
 • Elk voorwerp dat door de organisatie als gevaarlijk beschouwd kan worden beschouwd.