Praktisch

Datum

p’LatseDoen 2018 gaat door op zaterdag 14 juli! De eerste band trapt af om 16u00. Meer info omtrent het programma is terug te vinden bij de verschillende podia.

Locatie

p’LatseDoen gaat uiteraard door op en rond het Kuurns Marktplein. Deze leuke locatie maakt p’LatseDoen tot één van de gezelligste stadsfestivalletjes van het land.

Hoofdp’Latse: Marktplein

Bavik Super p’Latse: Tent (parking jeugdhuis TAP)

Terrasp’Latse: zone voor het gemeentehuis (food & drinks, chill zone)

Gratis!

Ja! p’LatseDoen is en blijft ook in 2018 helemaal gratis! Om die reden vragen we ook om geen eigen drank mee te brengen en uw pintjes te kopen op het marktplein!

Parkeren

Het Marktplein en omliggende straten zijn op 14 juli volledig verkeersvrij.

Parkeren kan op parking Damier, parking Tramstatie of parking Vlaskouter.

We raden aan een duurzaam vervoersmiddel te kiezen. Kom te voet of met de fiets. Er worden grote fietsenstallingen opgebouwd op het Marktplein (en in de nabijheid ervan).

Drinken en rijden gaan niet samen. Kom te voet, met de fiets, kies een BOB, neem het openbaar vervoer of bestel een taxi… We zien u graag volgend jaar terug!

Catering

p’LatseDoen voorziet voor de komende editie heel wat catering. In de Terrasp’Latse zal je terecht kunnen voor een p’LatseDoen – burger (original, spicy en veggie) braadworst,  en paëlla. 

Medewerkers

p’LatseDoen kan enkel slagen dankzij tal van vrijwilligers. Ook zin om een handje uit de mouwen te steken. Stuur als de bliksem een mailtje naar jorgen@platsedoen.be met daarin al uw gegevens! We zijn je eeuwig dankbaar!

Milieu

Gelieve drinkbekers en ander afval te deponeren in de daarvoor bestemde vuilbakken. Volg de instructies op het festivalplein om zo mee te helpen aan een leefbaar en duurzaam festival.

Veiligheid

Er zijn gratis oordopjes te verkrijgen aan de bonnenstands.

Volg in een noodsituatie volgende veiligheidsinstructies:

  • Niet bellen, wel sms’en.
  • Blijf kalm.
  • Breng eerst jezelf in veiligheid.
  • Laat je spullen achter.
  • Ga naar de dichtstbijzijnde nooduitgang.
  • Volg de instructies van de securitymedewerkers

Alcohol en drugs

Volgens de Belgische wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 16 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. p’LatseDoen wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 16 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd. p’LatseDoen ondersteunt ook de sensibiliseringscampagne hierrond onder de naam respect16.

Het bij je te hebben of verhandelen van drugs is op p’LatseDoen niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of festivalmedewerkers worden gecontroleerd.

Ongewenst gedrag en strafbare feiten

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot het festivalterrein worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

Foto’s en opnames

Op de muziek en optredens van de artiesten is het beeld- en geluidsrecht van toepassing.

Tijdens p’LatseDoen kunnen foto’s of opnamen gemaakt worden door journalisten ten behoeve van reportages op internet of in traditionele media. Binnenkort kunt u de perskaart aanvragen via deef@platsedoen.be .

Wildplassen

Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor boetes uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein. Dit jaar betaal je voor verzorgde toiletten 1 euro voor de ganse avond. In ruil voor die ene euro krijg je ook het enige echter p’LatseDoen – polsbandje!

Eigen risico

Het betreden van het festivalterrein en het bijwonen van de optredens zijn geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van p’LatseDoen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.