Terug van weggeweest op p’LatseDoen Dirk Stoops

We sluiten p’latseDoen 2019 ook nu weer af met een dikke vette fuif, niemand beter voor deze klus dan Dirk Stoops!